zaterdag 6 mei 2023

Een prachtige middag!

Het was weer een bijzondere ervaring om te mogen zingen op afdeling 3a en 3b van de Tjongerschans,  het ziekenhuis van Heerenveen. 

Deze keer was het vrij rustig op beide afdelingen, waardoor we in heel veel kamers zijn geweest en bij mensen persoonlijk aan hun bed hebben gezongen. Eén mevrouw vond het zo mooi dat ze met ons meeging en uiteindelijk ook zelf mee ging zingen. Een andere mevrouw gaf aan dat ze door ons een hele mooie zaterdag had.

En dat hadden we als koor ook. Hoe mooi is het om dit te kunnen doen met elkaar! Ook al waren we als koor niet compleet, we hebben toch prachtig gezongen.

We werden ook nu weer hartelijk ontvangen door Pieter, die onze gids was en ons overal naartoe leidde. En ons ook voorzag van koffie, thee en na afloop van fris met warme hapjes. Het was ook fijn om met elkaar te kunnen napraten over wat we ervaren hadden.

Op zaterdag 8 juli hopen we weer te komen zingen.





vrijdag 5 mei 2023

Nogmaals zingen in de Tjongerschans!


Met Wereldkankerdag heeft het koor voor het eerst gezongen in de Tjongerschans,  het ziekenhuis van Heerenveen. Dit was voor iedereen een prachtige ervaring, vandaar dat we weer uitgenodigd zijn om te komen zingen.

Dit gaat gebeuren op zaterdagmiddag, op afdeling 3a en 3b.

zondag 19 februari 2023

Persbericht van Open Ochtend op 24 februari 2023

 

Open ochtend bij het koor ‘Zingen voor je leven Heerenveen’

 

Op vrijdagochtend 24 februari is er een Open Ochtend bij het koor Zingen voor je leven Heerenveen. Het is in de Rinkelbom, Zwanedrift 2 te Heerenveen, van 10 tot 12 uur. In het eerste deel worden er veel oefeningen gedaan met de stem, speelse en uitnodigende werkvormen waarbij jouw stem jouw middel is om je te (leren) uiten. Dit alles in een veilige sfeer waar veel kan en niks moet. Dan is er koffie en gelegenheid tot gesprek en ontmoeting. Hierna wordt er nog een klein uur gezongen uit het liedrepertoire: toegankelijke en aanstekelijke liedjes die vrij snel mee te zingen zijn. Het koor staat sinds 2018 onder leiding van Grytsje Kingma.

Waarom nu toch een koor voor mensen die met kanker in aanraking zijn (of zijn geweest)? In de praktijk blijkt vaak dat na een intensieve behandeling met chemo of bestraling, het energiepeil nog lange tijd erg laag is. Ook heb je soms last van wisselende stemmingen, of is het je ineens te veel. Dit geldt overigens net zo goed voor partners van degenen die kanker hebben of hebben gehad, of voor ouders, kinderen, broers, zussen of goede vrienden. Kanker is zeer ingrijpend en vraagt om een zorgvuldige verwerking. In dit koor wordt daar altijd rekening mee gehouden. Als het even niet wil, dan is daar alle begrip voor. Er hoeft niets te worden uitgelegd, omdat de deelnemers van elkaar wel weten wat er aan de hand is. Het is ook bewust een ‘overdagkoor’.

Spreekt je dit aan, en zou je graag willen zingen? Iedereen die belangstelling heeft om te zingen in groepsverband, en die op welke wijze dan ook geraakt is door kanker, is van harte welkom om mee te doen op onze Open Ochtend! Noten lezen, of eerdere koorervaring is niet nodig. Het koor zingt eens in de 14 dagen (in de even weken) op vrijdagochtend. Voor meer informatie en aanmelding: 0513 – 551139 of grytsjemuzyk@solcon.nl. Of zie bij www.zingenvoorjelevenheerenveen.blogspot.com of www.kankerinbeeld.nl.

(Op de foto het lokaal waar gezongen wordt)






zaterdag 18 februari 2023

Een onvergetelijke middag in de Tjongerschans

Op 4 februari was het Wereldkankerdag. In het kader daarvan heeft het koor Zingen voor je leven Heerenveen gezongen in ziekenhuis de Tjongerschans te Heerenveen. Van tevoren was afgesproken om in de hal van het ziekenhuis te zingen, dus daar stelden we ons op. We hebben daar inderdaad een aantal liedjes gezongen, maar toen kwam toch nog het verzoek om naar afdeling 3 te komen, want daar wilden ze het koor ook graag horen. We hebben daar op twee plaatsen gezongen in de gangen van de afdeling. Toen kwam er nòg een verzoek: of we bij een mevrouw op de kamer zouden willen zingen. Met 9 mensen om een bed heen staan vroeg even wat 'aanpassingsvermogen', maar het paste allemaal. We zongen twee liedjes en het was voor alle aanwezigen een intens en indrukwekkend moment. Tussen de optredentjes door werd het koor van koffie/thee en lekkers voorzien en kwamen er verhalen boven, want voor veel van de koorleden was het een plek die ze uit eigen ervaring hadden meegemaakt. Het zingen werd bijzonder gewaardeerd, de teamleider met wie we contact hadden gehad voor dit optreden, wil ons heel graag vaker zien en horen. Hij omschreef ons als 'professioneel, bezielend, en stuk voor stuk krachtige personen die helemaal zichzelf zijn'.  Wat een groot compliment voor ons kleine maar dappere koor!








Om 12.20 uur zingt het Zingen voor je leven koor Heerenveen in De Rinkelbom!

 Op 18 februari is in de Rinkelbom (Zwanedrift 2 te Heerenveen) het Cultuurkansfestival.

Van 11 tot 19 uur is er van alles te beleven op het gebied van cultuur: muziek, dans, beeldende vorming, en nog veel meer.

Ook het koor van Zingen voor je leven Heerenveen is erbij. Om 12.20 uur zingen ze de sterren van de hemel op het podium in de grote zaal. Kom luisteren en beleven!

zaterdag 28 januari 2023

Wereldkankerdag 4 februari 2023: We gaan zingen in ziekenhuis de Tjongerschans!

Op wereldkankerdag, altijd op 4 februari, wordt er stil gestaan bij kanker en bij wat daar allemaal bij speelt. Ons koor gaat ook dit jaar weer zingen op deze dag, en deze keer hebben we als locatie de centrale hal van ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen. Het tijdstip is van 16.00 tot 16.30 uur.

In het ziekenhuis van Drachten worden op deze middag lezingen gehouden, en ook daar wordt afgesloten met zang van een (gelegenheids)koor. En ook in de ziekenhuizen van Leeuwarden en Sneek wordt van 16.00 tot 16.30 uur gezongen!

Daarmee onderstrepen we de verbondenheid en de samenwerking vanuit de verschillende ziekenhuizen. We zijn erg blij dat De Skulp het initiatief genomen heeft voor de lezingen en de organisatie van het zingen op deze vier locaties. 

Het koor gaat zingen in de centrale hal. U bent van harte welkom om te komen luisteren, en wie weet gaat u wel lekker meezingen met de aanstekelijke vrolijke liedjes die we deze keer zullen laten horen!

Meer over Wereldkankerdag  en wat er allemaal georganiseerd wordt, is te lezen op https://wereldkankerdag.nl/activiteiten



woensdag 23 november 2022

Sportstad Heerenveen, Beweeg & Ontmoetdag en het koor was erbij!

Op 18 november deed het koor 'Zingen voor je leven Heerenveen'  mee aan de 'Beweeg&Ontmoetdag' voor 55+ers in Sportstad Heerenveen. 

In een grote sporthal stonden 13 verschillende verenigingen en organisaties opgesteld, waarbij men mee kon doen of kon kijken. Je kon bijvoorbeeld een fittest doen, kruisboogschieten, dansen, een driewielerfiets uitproberen, of een kopje koffie halen bij 'Bakkie hoop'. Ook in het naastgelegen zwembad waren nog twee activiteiten, suppen en aquafit. Voor het koor was het een heel nieuwe ervaring om in een sporthal te zingen! Het was eerst even wennen, maar het klonk verrassend goed. Ook al waren we niet compleet met het hele koor, we hebben goed van ons laten horen! Ook kwamen er mensen spontaan meezingen en de medewerkers van het evenement gingen spontaan een polonaise doen. Er kwamen veel leuke reacties van de aanwezigen en er zijn heel wat folders uitgedeeld en mooie gesprekken gevoerd. Zingen voor je leven is nog erg onbekend in Heerenveen en omstreken, dat bleek wel weer. Maar de interesse is er wel! Het koor heeft 4 keer een kort optreden van 3 of 4 liedjes gedaan.